Важни документи на Histio-Net (само на английски)

Дневен ред на срещите по проекта

Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2012 в Франкфурт
Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2011 в Генуа
Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2010 в Бостън
Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2009 в Билбао
Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2008 във Виена
Дневен ред на срещата на Euro-Histio-Net 2008 в Париж

Протокол на срещите по проекта

Протокол на срещата на Euro-Histio-Net 2012 в Франкфурт
The major aims of this meeting were to do an overall evaluation of the Euro Histio net project and to decide about new contents to be included into the webportal during the next year.
Протокол на срещата на Euro-Histio-Net 2009 в Билбао
Следният текст е резюме на съдържанието на протокола от срещите. Протоколът е достъпен само на английски.
Основните цели на срещата бяха да се информират партньорите за постиженията на проекта по организационните въпроси, споразумението за консорциум, мрежовия портал и мрежовата база данни, да се определи съдържанието на мрежовия портал и да се потърси сътрудничеството на всички партньори за съдържанието на мрежовия портал.
Icon Виена 2009 (165KB)
Протокол на срещата на Euro-Histio-Net 2008 във Виена
Следният текст е резюме на съдържанието на протокола от срещите. Протоколът е достъпен само на английски.
Цели на срещата бяха окончателно потвърждаване на споразумението за консорциум и задължителните данни за базата данни, определяне на дневния ред за утвърждаване на пълния каталог с данни и преглед на останалите работни пакети.
Icon Париж 2008 (123KB)
Протокол на срещата на Euro-Histio-Net 2008 в Париж
Следният текст е резюме на съдържанието на протокола от срещите. Протоколът е достъпен само на английски.
Основни цели на срещата бяха да се уточнят необходимите промени в предварителната версия на споразумението за консорциум, да се очертае международната база данни, да се постигне съгласие за минимален набор от данни, да се определят критериите за подбор на IT субконтрактор и да се одобри план за изграждане на обща система за събиране на данни.