Mapa konsultantów/ekspertów w dziedzinie histiocytozy komórek Langerhansa (LCH)

Jak mogę znaleźć konsultanta ds. LCH?

Proszę wybrać swój kraj w menu po lewej stronie. Znajdziesz tam mapę i listę ekspertów. Informacja jest podana w języku urzędowym wybranego kraju.

Kto jest ekspertem ds LCH?

Zgodnie z obowiązującą definicją, po dyskusjach między ekspertami, określono dwa poziomy ekspertyzy w zakresie LCH.

Ośrodki Referencyjne:

Centrum referencyjne określamy wg definicji European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD), wcześniej znaną pod nazwą Rare Diseases Task Force (RDTF).

http://www.eucerd.eu/
Wybierz „Reports”.

Ośrodki Konsultacyjne/Specjalistyczne w Polsce:

Ośrodki są wymieniane w tej kategorii, tylko wtedy, gdy w danym ośrodku jest przynajmniej jedna osoba spełniająca co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • Minimalna liczba leczonych pacjentów z LCH: 5 w ciągu 2 lat, lub
  • Udział w co najmniej jednym badaniu nad LCH, lub
  • Minimalna liczba publikacji w czasopismach recenzowanych: 3, lub
  • Członkostwo w Histiocyte Society lub narodowej grupy roboczej ds. LCH