Mapa konsultantów/ekspertów w zakresie zespołu hemofagicytarnego

Jak mogę znaleźć konsultanta ds. zespołu hemofagocytarnego?

Proszę wybrać swój kraj w menu po lewej stronie. Znajdziesz tam mapę i listę ekspertów. Informacja jest podana w języku urzędowym wybranego kraju.

Kto jest ekspertem ds zespołu hemofagocytarnego?

Zgodnie z obowiązującą definicją, po dyskusjach między ekspertami, określono dwa poziomy ekspertyzy w zakresie.

Ośrodki Referencyjne:

Centrum referencyjne określamy wg definicji European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD), wcześniej znaną pod nazwą Rare Diseases Task Force (RDTF).
Link do strony EUCERD (tylko w języku angielskim).
Wybierz „Reports”.

Ośrodki Konsultacyjne/Specjalistyczne w Polsce:

Ośrodki są wymieniane w tej kategorii, tylko wtedy, gdy w danym ośrodku jest przynajmniej jedna osoba spełniająca co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • Minimalna liczba publikacji w czasopismach recenzowanych: 1, lub
  • doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu wielu pacjentów z HLH