Informacje dla pacjentów

Zamieszczona tutaj informacja dla pacjentów oparta jest na materiałach dostarczonych przez specjalistów w zakresie histiocytoz. W celu uniknięcia określeń medycznych treść tej informacji została zredagowana przez przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów