Съдържание за пациенти

Предоставената тук информация е разработена на базата на материали от водещи специалисти в областта на хистиоцитозата. Тя е написана от представители на пациентски организации с цел да се избегнат медицинските термини. Цялата информация е потвърдена от медицински специалисти по хистиоцитоза.