Не носим отговорност за

Съдържанието на този мрежови портал е предоставено единствено с цел информация. Въпреки че сме положили всички усилия да осигурим съвременно съдържание и точна информация, Euro-Histio-Net не гарантира и не носи юридическа или каквато и да е отговорност за верността или пълнотата на съдържанието или за каквито и да е неприятни последици, които могат да възникнат поради разчитане на съдържащата се в мрежовия портал информация. Медицинската информация в този мрежови портал не може да замести професионалната лекарска преценка, основаваща се на клиничните особености при пациента.

За Ваша по-нататъшна информация са предоставени връзки към други сайтове. Подбрали сме тези връзки внимателно, но отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт или външен сайт, свързан с Euro-Histio-Net мрежовия портал носят единствено авторите/доставчиците на свързания сайт или външния сайт. Euro-Histio-Net не оказва влияние и не поема юридическа или каквато и да е отговорност за свързано или външно съдържание.

Лични данни

Лична е информацията, която може да бъде използвана за установяване на Вашата самоличност, като име, е-mail адрес или Вашия адрес. Можете да използвате сайта на нашия мрежови портал без предоставяне на лични данни. Ако желаете да използвате нашата форма за контакти или да получавате нашия бюлетин, ние Ви изискваме лични данни необходими за технологичната обработка или статистически цели.

Вие решавате дали да попълните тези данни. Вашите данни се съхраняват в защитени сървъри в Германия, до които имат достъп само няколко специално упълномощени лица от техническата и издателската поддръжка. Относно Вашия достъп до сайтове от нашия мрежови портал, информацията се запазва на нашите сървъри от съображения за сигурност и по технически причини. Тази информация би могла вероятно да позволи установяване на Вашата самоличност (като IP адрес, дата, време и разгледани страници). Не се провежда персонален анализ на тези данни. Не оказваме влияние върху операторите на свързаните с нашия портал страници относно дали и как спазват правилата за защита на данните.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Анализ – услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“).

Google Анализ използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени в компютъра Ви, за да помагат в анализирането на това, как потребителите използват даден уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за това, как използвате сайта (включително IP адреса Ви) ще бъде изпратена на и запазена от Google на сървъри, намиращи се в Съединените щати. Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, за съставяне на отчети за дейността му, предназначени за операторите му, и за осигуряване на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да предава тази информация на трети страни там, където това се изисква от закона, или където трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва IP адреса Ви с останалите данни, които съхранява. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Имайте предвид обаче, че ако го направите, може би няма да можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт давате съгласието си Google да обработва данни за Вас по начина и за целите, описани по-горе.

Ако не желаете данните на Вашия анонимен браузър да бъдат събирани от Google Анализ при посещение на сайтове, които използват Google Анализ, можете да инсталирате „opt-out” във Вашия мрежови браузър:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on.