ECHO - European Consortium for Histiocytosis

референтна мрежа за Лангерхансова Хистиоцитоза и асоциирани синдроми


Бихме искали да обединим усилия в разгадаването на Лангерхансовата хистиоцитоза (ЛХ), Ювенилния ксантогранулом (ЮК), Болестта на Erdheim-Chester (EC), Болестта на Rosai-Dorfman (RD/SHML) и асоциирани редки хистиоцитози. Нашата цел е да установим по-добри диагностични и терапевтични процедури, да подобрим грижите и проследяването на пациентите и да намалим вероятността за реактивация и късни последици.

За медицински специалисти
За медицински специалисти
Информация за лекари, научни изследователи и други здравни специалисти
За пациенти
За пациенти
Информация за пациенти, техните семейства и всички, проявяващи интерес
Карта на експертите
Карта на експертите
Търсене на експерти по различни хистиоцитарни нарушения в целия свят.

Разберете защо е трудно да се определи понятието „експертен опит” и как се разрешава този проблем за мрежовия портал.