Финансиране на проекта Histio Net

В съответствие с новото Европейско разбиране за редките болести и промяна в здравеопазните политики на много Европейски държави е отпусната Европейска субсидия за хистиоцитарните заболявания.

Проектът Euro Histio Net е финансиран от ЕС в рамките на Програмата за Обществено Здраве с цел изграждане на референтна мрежа за Лангерхансова Хистиоцитоза и свързани синдроми в ЕС.

Допълнителна финансова подкрепа на проекта са оказали следните институции и организации: