Общи цели на проекта Histio Net

Проектът Euro-Histio Net бе създаден, за да координира усилията по усъвършенстване на знанията за болестта, качествено и количествено подобряване на обмена на познания, създаване на препоръки и утвърждаване на международна база данни за подпомагане на научните изследвания. Всяка новопридобита информация ще бъде разпространена чрез този уеб портал към специалистите по Хистиоцитоза, други лекари и пациенти.

Подобряване на медицинските грижи за пациентите