General Objectives Of The Histio Net Project

Projekt Euro-Histio-Net powstał w celu wspólnej pracy zmierzającej do rozszerzenia wiedzy na temat chorób, wymiany doświadczeń, wypracowania standardów i utworzenia międzynarodowej bazy danych, która pomocna będzie w opracowaniach naukowych. Wszystkie nowe informacje przeznaczone dla lekarzy/naukowców zajmujących się histiocytozami, oraz dla pacjentów będą publikowane na tej stronie.

Popraw opiekę nad pacjentami