ECHO - European Consortium for Histiocytosis

Źródła informacji na temat histiocytoz komórek Langerhansa i innych zaburzeń histiocytarnych


Chcemy połączyć wysiłki w celu  badania i zrozumienia Limfohistiocytozy komórek Langerhansa (LCH), Żółtaka młodocianych (JXG), Choroby Erdheima-Chesetra (ECD), Choroby Rosai-Dorfman (RDD/SHML) i innych rzadkich histiocytoz. Naszym celem jest opracowanie lepszych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, co ma poprawić standardy opieki nad pacjentami, zmniejszyć częstość reaktywacji i późnych powikłań.
Dodatkowo chcemy poinformować pacjentów z rzadkimi chorobami o problemach, które mogą napotkać oraz wskazać możliwości znalezienia pomocy.

Dla profesjonalistów
Dla profesjonalistów
Informacje dla lekarzy, naukowców i innych profesjonalistów
Dla pacjentów
Dla pacjentów
Informacja dla pacjentów, ich rodzin i wszystkich zainteresowanych
Mapa  ekspertów
Mapa ekspertów
Znajdź na całym świecie konsultantów/ekspertów w zakresie różnych histiocytoz.

Dowiedz się, dlaczego zdefiniowanie pojęcia „ekspertyza” jest trudne i jak rozwiązaliśmy ten problem na naszym portalu.