Finansowanie projektu Histio Net

W sytuacji w której wzrasta świadomość na temat rzadkich chorób i zmianie ulegają przepisy dotyczące opieki zdrowotnej w wielu krajach europejskich, ulegnie poprawie sytuacja pacjentów z chorobami histiocytarnymi.