Партньори на проекта Histio-Net

Принос към проекта Histio-Net имат над 30 международни експерти и представители на пациентски организации в областта на хистиоцитозата.

За медицински специалисти
За медицински специалисти
Информация за лекари, научни изследователи и други здравни специалисти

St. Anna Childrens Hospital

За медицински специалисти
За медицински специалисти
Информация за лекари, научни изследователи и други здравни специалисти

Hopital Trousseau, Paris

За медицински специалисти
За медицински специалисти
Информация за лекари, научни изследователи и други здравни специалисти

Watford General Hospital