Контакти / Авторски права

Контакт

Dr Jean Donadieu (Координатор)
Референтен Център по Хистиоцитоза
Hôpital Trousseau
26 avenue du Dr Netter
75012 Paris
France

Email: jean(dot)donadieu(at)trs(dot)aphp(dot)fr

Авторски права

Авторските и всички други права, касаещи съдържанието на този мрежови портал, включително логото на Euro-Histio-Net, всички изображения, текстове и презентации с изключение на външните лого, са притежание на Euro-Histio-Net освен в случаите, в които е указано друго.

Euro-Histio-Net предоставя разрешение за сваляне, показване или разпечатване на материал за лична или в рамките на индивидуална организация употреба във всички случаи единствено с нетърговско предназначение. Не се допуска използването на каквото и да е съдържание за незаконни или неетични цели. Исканията, касаещи по-нататъшно упълномощаване за използване на предоставен чрез мрежовия портал материал, трябва да бъдат отправени към адресите за контакти, посочени по-горе.

Заслуги за изображенията

Fotolia_11490238_XS_small.jpg
imageteam - Fotolia.com
Fotolia_27869580_XSsmall.jpg
Stauke - Fotolia.com
Fotolia_6262958_XSsmall.jpg
Konstantin Sutyagin - Fotolia.com
Fotolia_9349107_XSsmall.jpg

Monkey Business - Fotolia.com

Fotolia_18779844_XS_smaller.jpg
Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
Fotolia_17423406_XSsmall.jpg
kids.4pictures - Fotolia.com
Fotolia_28389207_XS_small.jpg

Dmitry Naumov - Fotolia.com

Fotolia_20048571_XS_small.jpg

Darren Baker - Fotolia.com

Fotolia_27422107_XS_small.jpg

Stephanie Eckgold - Fotolia.com

Fotolia_23680972_XS_small.jpg

Klaus Eppele - Fotolia.com

Fotolia_23838361_XS_small.jpg

Michael Tieck - Fotolia.com

 

Fotolia_11041030_XS_small.jpg

picsfive - Fotolia.com

Fotolia_13564497_XS_small.jpg

James Steidl - Fotolia.com

Fotolia_25138981_XS_small.jpg

Klaus Eppele - Fotolia.com

 

Fotolia_26147404_XS_small.jpg

MAST - Fotolia.com

Fotolia_25137647_XS_small.jpg

Klaus Eppele - Fotolia.com

Fotolia_24124983_XS_small.jpg

Anja Greiner Adam - Fotolia.com

Fotolia_31711760_XS_small.jpg

Sven Bähren - Fotolia.com

Fotolia_23640790_XS_small.jpg

Kzenon - Fotolia.com

Fotolia_1428578_XS_small.jpg

Andrew Gentry - Fotolia.com

Fotolia_14876950_XS_small.jpg

James Peragine - Fotolia.com

Fotolia_17737243_XS_small.jpg

Bergringfoto - Fotolia.com

Fotolia_34524835_XS_small.jpg
Fotolia_33005170_XS_small.jpg

Stephen Coburn - Fotolia.com