Histio Net

Źródła informacji na temat histiocytoz komórek Langerhansa i innych zaburzeń histiocytarnych.

Streszczenie

Kilku partnerów - specjaliści w zakresie Histiocytozy komórek Langerhansa (LCH) oraz grupy wsparcia z Unii Europejskiej i spoza niej wyrazili zgodę na wspólne działania w celu poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń. Naszym podstawowym celem jest poprawa opieki nad pacjentami z LCH i innymi chorobami należącymi do tej samej grupy.